Grunden till hemsidan

admin Uncategorized

Man börjar alltid ett dokument med att berätta vilket språk man kommer att använda. I det här fallet används främst det som heter HTML5 och hur ska man berätta det för dokumentet då? Jo med följande som man har allra högst upp på dokumentet:

 • !DOCTYPE html

Efter detta så fyller man i vart själva språket börjar och slutar på detta sättet :

 • html
 • /html

Mellan dessa två så kallade ”taggar” ska man sedan bygga upp dokumentet.

Sedan är dokumentet uppdelat i två delar. Det första kallas ”head” och den andra kallas ”body”. Man börjar med ”head” på detta sättet:

 • head
 • /head

Här emellan dessa ”taggar” har man bland annat titeln på dokumentet som till exempel ”Den bästa hemsidan” och man har även s.k. ”meta taggar” som till exempel sökmotorer ska leta efter i dokumentet. Det kan vara en kort beskrivning av själva dokumentet och korta sökord man vill förknippa sidan med. ”head” området är egentligen ingenting som syns på själva hemsidan utan mer nyttigheter som berättar för dokumentet vad som den ska leta efter. Det kan även vara ”script” och liknande.

För att döpa dokument så skriver man följande kommando mellan ”head” – taggarna :

 • title

Den bästa hemsidan

 • /title

Efter ”head” så kommer ”body” och det är här det roliga börjar. Det är nu det man gör börjar synas på hemsidan. Själva ”kroppen” eller ”body” som det heter byggs upp mellan dessa två ”taggar” :

 • body
 • /body

Det är här allt händer och kommer att tas upp den del av det i dem följande avsnitten.

Man kan givetvis också ha en sidfot i dokumentet. Där man kan sätta copyright skydd, vilket år sidan är byggt och så vidare. Det är inget måste med det ser snyggt ut. Då använder man sig av dessa två ”taggar”:

 • footer
 • /footer

Tänk på att innan varje ”tagg” måste man ha ett mindre än tecken i stället för asterisken och ett större än tecken efter ”taggen”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *