Det finns något som heter CSS. Detta är ett språk som designar 2015_07_17_LearnCSSdokumentet. Man kan givetvis ha ett separat dokument som till exempel heter style.css och som man sedan inkluderar i dokumenten via ett kommando som ser ut så här:

 • link rel=”stylesheet” href=”style.css”

Länken lägger man mellan “head” – taggarna.

Men här har man valt att lägga in det direkt i dokumentet. Dock är det säkrare att lägga det separat. För att ”koppla” på CSS i dokumentet så lägger man in dessa två taggar mellan ”head” taggarna:

 • style
 • /style

Vad gör då detta för nytta? Jo här kan man till exempel sätta en bakgrundsfärg på dokumentet vilket man gör på följande sätt:

 • body {background-color: powderblue;}

Man kan givetvis sätta vilken färg man vill och man kan använda hex-code som till exempel #000 för svart i stället för powderblue. Kommandot ska in mellan ”style” – taggarna.

Dessutom så har man här möjlighet att ändra text färg, storlek och typsnitt på detta sätt för att ändra den vanliga paragraf texten:

 • p {color: blue; font-size: 12px;}

Sen finns det sex stycken olika rubrik texter man kan ändra samma saker på och dem heter h1, h2, h3, h4, h5 och h6 så då ändrar man till exempel h1 på detta sätt:

 • h1 {color: red; font-size: 20px;}

För att använda till exempel paragraf texten så kan man skriva följande commando mellan dem så kallade “body” taggarna:

 • p

Detta är en paragraf text.

 • /p

Man använder även css style för att skapa vissa områden på dokumentet som till exempel en huvudspalt och det kallas ”div” det gör man så här:

 • #header {width: 900px; height: 200px; background-color: yellow; text-align: center;}

När man skapar denna I “body” så skriver man:

 • div id=”header”

Detta är huvudspalten.

 • /div

Tänk på att innan varje ”tagg” måste man ha ett mindre än tecken i stället för asterixen och ett större än tecken efter ”taggen”.